OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

Úvod

Vážení klienti  !

Advokátska kancelária nie je štátnym úradom. Sústreďuje sa na poskytovanie služieb klientom na individuálnej báze. Každú osobnú konzultáciu, osobné doručenie listín, pošty je potrebné dojednať  vopred telefonicky alebo e-mailom na zverejnených kontaktných údajoch advokátskej kancelárie.

Spolupráca s klientmi zohľadňuje ich individuálne potreby a špecifiká (bydlisko, pracovný čas, rodinné a iné záväzky), a aby sme ich vedeli zabezpečiť plánujeme a koordinujeme svoje aktivity s určitým časovým predstihom, preto odporúčame, aby ste v prípade potreby právnej pomoci a záujmu o služby kancelárie, túto kontaktovali s čo najväčším možným časovým predstihom. 

Môže sa stať, že v prípade krátkej časovej rezervy na riešenie problému, nebudeme vedieť právnu službu poskytnúť. Neradi by sme znižovali štandard poskytovania služby v dôsledku nedostatku času na prípravu a nájdenie toho najoptimálnejšieho riešenia problému.

Súčasne upozorňujeme, že zameškanie lehoty na vykonanie určitých právnych krokov, môže znamenať len ťažko zhojiteľný následok pre klienta, alebo postup spojený s oveľa väčšími finančnými nákladmi, preto nepodceňujte riešenie žiadnej záležitosti a nenechávajte si konanie až na poslednú chvíľu.

 

 

Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. 

(Preambula advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory)