OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

Úvod

Vážení klienti  !

Advokátska kancelária sa sústreďuje na poskytovanie služieb klientom na individuálnej báze, nezabezpečuje agendu spôsobom vedenia úradu, čo znamená, že každú osobnú konzultáciu, osobné doručenie listín, pošty je potrebné dojednať  vopred telefonicky alebo e-mailom na zverejnených kontaktných údajoch kancelárie.

Spolupráca s našimi klientmi zohľadňuje ich individuálne potreby a špecifiká (bydlisko, pracovný čas, rodinné a iné záväzky), a aby sme ich vedeli zabezpečiť plánujeme a koordinujeme svoje aktivity s určitým časovým predstihom, preto odporúčame, aby ste v prípade potreby právnej pomoci a záujmu o služby kancelárie, túto kontaktovali s čo najväčším možným časovým predstihom. 

Môže sa stať, že v prípade krátkej časovej rezervy na riešenie problému, nebudeme vedieť právnu službu poskytnúť. Neradi by sme znižovali štandard poskytovania služby v dôsledku nedostatku času na prípravu a nájdenie toho najoptimálnejšieho riešenia problému.

Súčasne upozorňujeme, že zameškanie lehoty na vykonanie určitých právnych krokov, môže znamenať len ťažko zhojiteľný následok pre klienta, alebo postup spojený s oveľa väčšími finančnými nákladmi.

 

 

Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. 

(Preambula advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory)