OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

Právne služby

 

Právnou službou je 

  • konzultácia problému s klientom
  • právna analýza problému
  • právne poradenstvo
  • spisovanie zmlúv, žiadostí, žalôb, odvolaní, sťažností a iných písomných podaní
  • elektronická konverzia dokumentov a ich podanie príslušným orgánom
  • zastupovanie pred súdmi všetkých druhov a stupňov, pred správnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní
  • správa majetku klientov