OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

správne právo

  • konzultácie, podávanie návrhov, žiadostí, sťažností, reklamácií

  • zastupovanie v správnom konaní pred všetkými orgánmi štátnej správy
  • podávanie žalôb podľa správneho súdneho poriadku a zastupovanie v súdnom konaní
  • konzultácie a porada orgánom územnej alebo záujmovej samosprávy