OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

obchodné právo

  • problematika obchodných spoločností - zakladanie, zmeny, rušenie

  • právne poradenstvo spojené s podnikateľkou činnosťou obchodnej spoločnosti
  • ochrana obchodného mena
  • hospodárska súťaž
  • záväzkové vzťahy - konzultácia, poradenstvo a príprava obchodných zmlúv
  • konkurzné právo -prihlášky pohľadávok, odporovanie právnym úkonom, námietky voči zaradeniu majetku do súpisu, nepoctivý zámer dlžníka a iné
  • sporová agenda - zastupovanie v civilnom sporovom konaní, podávanie žalôb
  • podávanie návrhov v upomínacom konaní - výlučne elektronicky 
  • podávanie návrhov na exekúciu - výlučne elektronicky