OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

O nás

 

Jedinou konateľkou a spoločníčkou advokátskej kancelárie Viktória Hellenbart advokátska kancelária s. r. o. je

Mgr. Viktória Hellenbart,

advokátka zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory dňa 1.7.2001, s číslom licencie 1348.

 

Advokátka sa angažuje aj vo veciach advokátskej samosprávy, ťažiskovo sa sústreďuje na otázky advokátskej etiky a etického výkonu povolania advokáta.

Jedinou konateľkou  a spoločníčkou advokátskej kancelárie Viktória Hellenbart