OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

trestné právo

  • konzultácie

  • obhajoby v trestnom konaní
  • náhrady škôd za nesprávny úradný postup 
  • zastupovanie poškodených trestnými činmi
  • vymáhanie náhrady škody