OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

Všeobecná právna prax

Všeobecnou praxou advokáta je poskytovanie právnych služieb v súlade so zákonom číslo 586/2003 Z.z. o advokácii a znamená, že advokát sa osobitne nezameriava na žiadnu právnu oblasť.

Súčasťou všeobecnej praxe našej advokátskej kancelárie je aj hájenie porušených práv klientov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky alebo medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná a to najmä podaním sťažnosti podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.