OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

rodinné právo

Rodinné právo

zahŕňa poradenstvo a zastupovanie v oblasti

  • vzťahov medzi manželmi - uzatvorenie manželstva, rozvod, výživné
  • vzťahov rodičov  k deťom - úprava rodičovských práv, vyživovacia povinnosť

Konzultácie a poradenstvo sa snažíme viesť v duchu zásady:

Najväčším úspechom je usporiadanie vzťahov do budúcnosti tak, aby bývalí manželia, rodičia a deti vedeli spolu zmysluplne komunikovať a spolupracovať.