OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

cudzie jazyky

S klientmi konzultujeme v jazyku nemeckom, maďarskom, anglickom a ruskom.

 

Písomné podania v cudzích jazykoch vyhotovujeme len v spolupráci s profesionálnymi prekladateľmi.