OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Viktória Hellenbart - advokátska kancelária s.r.o.

osobné konzultácie

 

Prvá konzultácia s advokátom je možná výlučne osobne a je platenou právnou službou.

Osobné stretnutie advokáta s klientom považuje kancelária za nevyhnutné na dodržanie etického výkonu povolania advokáta.

Advokát musí posúdiť, či môže klientovi právnu službu poskytnúť a či nejestvujú dôvody, pre ktoré túto musí odmietnuť (napríklad či neposkytol právnu službu osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami klienta, ktorý má o konzultáciu záujem).

Aj na informácie, ktoré klient zverí advokátovi  pri prvej konzultácii sa vzťahuje advokátova povinnosť mlčanlivosti.

Konzultáciu s advokátom je možné dohodnúť

1. telefonicky  0908 937 372

2. mailom na adrese office@hellenbart.com

3. na webovej stránke v sekcii pýtajte sa